پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه تحمل ناکامی هارینگتون(2005)

ناکامی یکی از مهم ترین ویژگی های انسان است .

ناکامی با تحمل ناکامی ارتباط متقابل دارد که اشاره دارد به میزان فشار روانی که شخص می تواند تحمل کند قبل از این که رفتارش از حالت یکپارچگی در آمده مختل گردد.

همچنین تحمل ناکامی را توانایی مهار تنش ناشی از عدم ارضای نیازهای غریزی و توانایی فرد در تحمل ناکامی بدون آنکه سازگاری روانی-زیستی خود را از دست بدهد، تعریف کرده اند.

همه مردم مشکلات و ناکامی را در زندگی شان تجربه می کنند.

 بنابراین لازم است مکانیزم هایی را برای مقابله و سازگاری با این ناکامی ها شناسایی کنیم.

پرسشنامه تحمل ناکامی توسط هارینگتون(2005) طراحی و اعتباریابی شده است.

 این پرسشنامه شامل 35 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

 این پرسشنامه چهار مولفه تحملعاطفی ، تحمل ناراحتی، پیشرفت و شایستگی را مورد سنجش قرار می دهد.

 این پرسشنامه در ایران اعتباریابی شده است.

هدف این مقیاس میزان تحمل ناکامی فرد در رسیدن به اهداف است.

1 مقاله رایگان  

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

 توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است.

 اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند.

 عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند.

 لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است .

در صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود!

 حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : پنج شنبه 100/7/8 | 9:14 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه شفافیت سازمانی النشمی (2012)

معنای شفافیت در طول سال‌ها (بویژه در دهه گذشته) تغییرات جدی یافته است.

این تغییرات عمدتاً ناشی از تحولات مهم در عرصه‌های فناوری و اجتماعی بوده است.

 ناگفته پیداست که با استمرار این تحولات، معنای شفافیت نیز تکامل می‌یابد.

برای نمونه در گذشته «دسترسی به اطلاعات» مترادف شفافیت بود، اما امروزه تنها «استفاده‌پذیری اطلاعات» (با تعریف و دقت‌های حقوقی و فنی زیادی) مصداق آن است.

تحقق شفافیت از طریق ابزارهای مختلفی حاصل می‌شود که در طول زمان این ابزارها کامل‌تر می‌شوند، شفافیت به معنای ارائه حق اطلاعاتی به کارکنان است، به شرطی که اطلاعات داده شده ویژگی های ذیل را داشته باشند، در زمان مناسب، در قالب مناسب، با کیفیت مناسب، در محل مناسب و به مخاطب مورد نظر ارائه شوند.

 زمانی که تمامی این شروط بطور همزمان بوقوع بپیوندد،‌ شفافیت حاصل شده است و در صورت نبود هر یک از این شروط،‌ شفافیت مد نظر حاصل نشده است.

با توجه به این تعریف،‌ شفافیت الزاما به معنای ارائه همه اطلاعات به همه افراد نیست. ا

فشای اطلاعات بصورت یکجا و بی نظم و بدون برنامه زمانی مناسب،‌ شفافیت به حساب نمی آید(دیهیم پور، 1395).

پرسشنامه شفافیت سازمانی توسط النشمی (2012) طراحی و اعتباریابی شده است.

 این پرسشنامه شامل 22 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

این پرسشنامه چهار بعد شفافیت قوانین و مقرارت، شفاف سازی مراحل انجام کار و فعالیت، شفاف سازی معاملات و شفاف سازی امور اداری و استخدامی را مورد سنجش قرار می دهد.

 این پرسشنامه  در ایران  اعتباریابی شده است.

1 مقاله رایگان  

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

 توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : یکشنبه 100/7/4 | 10:53 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه شفافیت سازمانی راولینز (2008)

مفهوم شفافیت سازمانی در سا ل های اخیر محبوبیت یافته است .

این مفهوم  به عنوان ضرورتی در جهت مبارزه بابینظمیهای فردی و سازمانی (فساد، تقلب و رسواییمالی) مطرح شده است.

با این حال اگرچه توصیههاییبرای شفاف تر شدن سازمان ها وجود دارد.

اما همچنان بررسیهای کافی پیرامون نحوه  ادراک زیردستان ازشفافیت سازمانی بهعمل نیامده است.

 و تلاش خاصی در جهتاندازه گیری این سازه صورت نگرفته است.

پرسشنامه شفافیت سازمانی توسط راولینز (2008) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 23 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه چهار بعد مشارکت، اطلاعات بنیادی، پاسخگویی و پنهان کاری را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه  در ایران نیز اعتباریابی شده است.

2 مقاله رایگان  

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

 توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : جمعه 100/7/2 | 9:19 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه درجه بندی SNAP-IV - اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی (ADHD)-

اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی (ADHD) یکی از رایجترین و عمومی‌ترین اختلال‌های رفتاری و مشکلات روانشناختی کودکان است (بارکلی، 1997).

 این اختلال، اختلالی عصبی- رشدی است که با سه ویژگی اصلی؛ یعنی نارسایی توجه، بیش فعالی و تکانشگری توصیف می شود و بر 3 تا 7 درصد از کودکان اثر می‌گذارد (انجمن روانپزشکی آمریکا،2000).

 سن شروع این اختلال را پیش از 5 سالگی (سازمان بهداشت جهانی، 1996)یا 7 سالگی (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2000) تعیین کرده‌اند،

 ولی با این وصف، تعیین سن برای این اختلال کار دشواری است، چرا که یافته‌ها نشان داده‌اند گاهی این اختلال پس از سنین یاد شده تشخیص داده می‌شود (اپلیگیت و همکاران، 1997)

و از این رو می‌توان نتیجه گرفت که تاکید بر ملاک قرار دادن سن 7 سال در تشخیص، کاربردی ندارد (بارکلی، 1997).

پرسشنامه اختلال کمبود توجه بیش فعالی (SNAP-IV) توسط سوانسون، نولان و پلهام در سال (1980) طراحی و تدوین شده است.

  این پرسشنامه برای سنجش اختلال کمبود توجه بیش فعالی در کوکان  است و توسط والدین کودک تکمیل می شود.

 این پرسشنامه دارای 18 سوال و 2 مولفه می باشد .

 بر اساس طیف سه گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (کودک اغلب نمی تواند به جزئیات توجه کند و از روی بی دقتی اشتباه می کند.) به سنجش اختلال کمبود توجه بیش فعالی در کوکان می پردازد.

این آزمون اولین بار توسط سوانسون، نولان و پلهام[1] در سال 1981و براساس نشانه های اختلال در DSMساخته شد.

 با تجدیدنظرهایی که در DSMصورت گرفت ویرایش های اصلاح شده این آزمون نیز در دسترس قرار گرفت.

3 مقاله رایگان  

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

 توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi[1]- Swanson, Nolan & Pelhamتاریخ : جمعه 100/7/2 | 8:35 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه کوتاه ارزیابی اثربخشی معلمان در آموزش یادگیری بر پایه حل مسئله از نظر دانش آموزان/دانشجویان (دلمنس و جینس،2005). (برای اولین بار در ایران)

 

A short questionnaire to evaluate the effectiveness of tutors in PBL

معلم نقش اصلی را در در آموزش یادگیری بر پایه حل مسئله ایفا می کند.

در بسیاری از برنامه های درسی در آموزش یادگیری بر پایه حل مسئله ، اثربخشی معلم به منظور ارائه بازخورد به آنان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

این پرسشنامه توسط دلمنس و جینس(2005) طراحی و اعتبار سنجی شده است.

این پرسشنامه دارای 11 عبارت است که پنج بعد را مورد سنجش قرار می دهد.

ابعاد این پرسشنامه عبارتند از : یادگیری سازنده/فعال[1]، یادگیری خودگردان[2]، یادگیری زمینه ای[3]، یادگیری مشارکتی[4]، رفتار درون فردی[5] (دلمنس و جینس،2005).


در پایان هر دوره، از دانش آموزان / دانشجویان خواسته می شود که میزان موافقت خود را با هر گزاره نشان دهند.

این پرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط عزیزی مقدم(1400) ترجمه و در سایت rava20.ir ارائه شده است.

1 مقاله رایگان

برای دریافت این پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

[1]- Constructive/active learning

[2]- Self-directed learning

[3]- Contextual learning

[4]- Collaborative learning

[5]- Intra-personal behaviorتاریخ : دوشنبه 100/6/29 | 12:32 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه تعامل والد- کودک (جرارد، 1994)

Parent- Child Interaction Questionnaire

والدین نخستین معلمان آموزش مهارت های اساسی به کودکان به شمار می روند.

آنها باید مهارتهای حل مسئله، قضاوت اخلاقی، خلاقیت و اشتیاق برای رسیدن به اهداف در زندگی و خود نظم دهی را در طول تحول کودکان به آنها آموزش دهند.

آن ها باید از فرزندانشان حمایت کنند، رفتارهای آنها را مدیریت کرده و الگوهای مناسبی را برای آنها فراهم نمایند تا به فرد سازنده و مؤثری در جامعه تبدیل شوند.

 همزمان که والدین فرزندان خرد سال خود را یاری می دهند تا از مرحله وابستگی به کسب استقلال گام بردارند، فرصت های بیشماری برای ایجاد مهارت حل مسئله و تصمیم گیری در فرزندان ایجاد می شود.

کودکان هر روز با تصمیم ها و انتخابه ای هر چند کوچک مواجه ند.

مهارت حل مسئله کودکان را قادر می سازد تا در مواجهه با کشاکش ها و رو یداد های مهار پذیر، امکانات گوناگون پیرامون خود را شناسایی کنند و در جهت تصمیم گیری مناسب و حل مسئله به کار ببرند.

 این مهارت کودکان را یاری می دهد تا موانع احتمالی انتخاب های خود را پیش بینی کرده و با هر اشتباه به عنوان تجربه برخورد نمایند.

این پرسشنامه توسط جرارد (1994) طراحی شده و شامل 78گویه، 7خرده مقیاس اصلی و یک خرده مقیاس روایی ا ست.

 پاسخدهی در مقیاس لیکرت با چهار گزینه (خیلی موافقم، موافقم، مخالفم و خیلی مخالفم) صورت می گیرد.

 این پرسشنامه رابطه میان والدین و فرزندان را ارزیابی می کند و توسط والدین تکمیل می شود.

به هر گویه نمره ای از 1تا 4تعلق می گیرد.

دارای ابعاد حمایت والدینی، رضایت از والدگری مشارکت در والدگری، ارتباط با فرزند، ایجاد محدودیت ،خودمختاری و جهت گیری نقش از مقیاس های اصلی و مقبولیت اجتماعی مقیاس روایی است.

7 مقاله رایگان  

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

 توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : سه شنبه 100/6/23 | 1:52 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه عملکرد آموزشی (تک مولفه ای)

منظور از عملکرد آموزشی، کلیه فعالیت هایی است که معلم در راستای ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، از خود بروز می دهد. (شعبانی، 1382). عملکرد آموزشی را به معنای کارایی یا بازده آموزشی نیز تعریف کرده اند. منظور از عملکرد آموزشی معلم تاثیر او در به وجود آوردن بعضی رفتارها در شاگرد است که به صورت هدف های تربیتی درآمده اند(زندی، 1392). عملکرد آموزشی به فعالیت هایی گفته می شود که با هدف آسان ساختن یاد گیری از سوی معلم طرح ریزی می شود و بین آموزگار و یک یا چند یادگیرنده بصورت کنش متقابل جریان می یابد (سیف، 1380).

 

 این پرسشنامه توسط زندی (1392) طراحی و اعتباریابی شده است. به منظور جمع‏آوری اطلاعات درباره عملکرد آموزشی دبیران، ابتدا با استفاده از ادبیات پژوهش و نظریه‏های کارشناسان علوم تربیتی و روان‏شناسی و نیز مدرسان مراکز تربیت‏معلم (به ویژه کسانی که روشها و فنون تدریس را در مراکز تربیت‏ معلم و دانشکده‏های علوم تربیتی آموزش می‏ دهند) و استادان محترم راهنما و مشاور، فهرستی از شاخص های اساسی تهیه گردید. این فرمها در مورد 20 مدیر و 20 معلم اجرا شد و نتیجه‏ها مورد بررسی محتوایی و آماری قرار گرفت؛ ازهمین‏رو در برخی پرسشها و تعداد آنها تجدیدنظر شد. شاخص های عملکرد آموزشی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، شامل آن دسته از مهارت هایی است که تقریباً در تدریس همه مواد درسی ضرورت اساسی دارد و همه معلمان صرفنظر از نوع درسی که تدریس می کنند باید از آن برخوردار باشند. مانند داشتن طرح درس، توانایی هدایت بحث های گروهی و مانند اینها.با استفاده از این بررسی مقدماتی، به منظور بررسی عملکرد آموزشی دبیران، از روش های زیر استفاده گردید:

الف) تکمیل پرسشنامه عملکرد آموزشی از منظر دبیران (خود سنجی)

ب) تکمیل پرسشنامه عملکرد آموزشی از منظر مدیران و معاونین (برای هر معلم از یک مدیر یا یک معاون نظرخواهی شد)

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

 توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : شنبه 100/6/20 | 6:22 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه سبک زندگی والس 

سبک زندگی یک الگوی زندگی فردی است که در قالب فعالیتها، دلبستگی ها و افکار شخصی بیان می شود. سبک زندگی چیزی بیش از شخصیت یا طبقه اجتماعی شخص است. سبک زندگی شامل الگوی کامل عمل و عکس العمل فرد در جهان است به عبارتی، سبک زندگی یک نوع روش و شکل زندگی است که نشان می دهد افراد چگونه منابع و وقتشان را صرف میکنند )فعالیتهایشان)، چه چیرهایی را مهم می دانند (منافع و عالئق آنها) و در مورد خود و جهان اطراف چگونه می اندیشند )عقایدشان ). تجزیه و تحلیل سبک زندگی افراد برای بازاریابان بسیار مهم است.

این پرسشنامه دارای 44 گویه است و سـطح اندازه گیری  آن  فاصـله ای و در قالب سوالات بسته پاسخ با مقیاس 5 درجه ای لیکرت طراحی شده است و دارای ابعاد سبک زندگی موفقان، سبک زندگی معتقدانف ، سبک زندگی تجربه کنندگان، سبک زندگی نوآوران، سبک زندگی سازندگان، سبک زندگی مبارزین، سبک زندگی بازماندگان، سبک زندگی متفکران است.

2 مقاله رایگان  

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

 توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : پنج شنبه 100/6/18 | 5:57 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه استاندارد رضایت از تحصیل احمدی(1388)

رضایت از تحصیل به وضعیتی اشاره دارد که در آن فرد جنبه های خاصی از محیط تحصیلی را دوست دارد، درک می کند و از آنها لذت می برد که بیانگر ادراک و ارزیابی ذهنی دانش آموزان از کیفیت برنامه ها و تجارب آموزشی و نگرش بهتر به سوی موضوعات درسی بودهو عناصری مانند میزان تعاملات، اعتماد به نفس، عزت نفس، رتبه علمی و جنسیت، کیفیت تناسب بین محیط دانشگاه و ویژگی های شخصی افراد، اعتبار و شهرت علمی ، رضایت از برنامه های درسی و آموزشی و کلاس ها، کیفیت تدریس و مواد درسی ، کیفیت فعالیت های چهره به چهره، فعالیت های فوق برنامه و فرصت های شغلی، رضایت از مشارکت، ارائه بازخورد توسط اساتید، پیشرفت علمی و میزان یادگیری خودتنظیمی دانشجویان، شهرت علمی، دانشگاه و میزان توانایی دانشگاه برای پیشرفت از طریق علمی را در برمی گیرد(ریحانی و همکارانش (1395).

پرسشنامه رضایت از تحصیل توسط احمدی(1388) طراحی و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه شامل 30 گویه است که بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی شده است. پرسشنامه رضایت از تحصیل دارای 4 خرده مقیاس (رضایت از دانشگاه(9 گویه)، رضایت از رشته تحصیلی(8 گویه)، نگرش به تحصیل(7 گویه) و رضایت از رفتار اساتید(6 گویه) می باشد. این پرسشنامه  در داخل کشور اعتبار یابی شده است.

به همراه 1مقاله رایگان

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

 توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : دوشنبه 100/6/15 | 8:48 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه اخلاقی بودن نگرش‌ها و رفتارها کارکنان ویسبرگ(تک مولفه ای)

نگرش، ارزیابی یا بر آوردی است به صورت مطلوب یا نامطلوب درباره فرد یا رویدادی صورت می گیرد.

یا بازتابی از شیوه احساس فرد نسبت به یک چیز یا موضوع است.

و آمادگی برای واکنش ویژه نسبت به یک فرد، شیء، فکر یا وضعیت است.

نگرش مجموعه­ای از اعتقادات، عواطف و نیات رفتاری نسبت به یک شیء، شخص یا واقعه است. به عبارتی تمایل نسبتاً پایدار به شخصی، چیزی یا رویدادی است که در احساس و رفتار نمایان می­شود.

به حالتى ذهنى یا عصبى حاکى از تمایل، که از طریق تجربه سازمان­یافته و بر پاسخ­هاى فرد به تمامى موضوعات و موقعیت­هایى که با آن در ارتباط است، تأثیرى جهت­دار یا پویا دارد، نگرش گفته می­شود.

پرسشنامه استاندارد اخلاقی بودن نگرش‌ها و رفتارها کارکنان توسط جفری کانتور و ژاکوب ویسبرگ در سال2002 طراحی شد و داری 16 سوال می باشد و تک مولفه ای می باشد.

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

 توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : جمعه 100/6/12 | 8:34 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق